bytebuster463: (IT Crowd Jen)
[personal profile] bytebuster463
Q: Чи вживається двоїна в сучасному мовленні?

З усіх особливостей української мови я ніколи в житті не чув, щоб хтось використовував двоїну, на кшталт «Йде дві дівчині», «Було дві годині дня»,
«Дві слові про наукове татарське письменство».

Відповідно, і в письмових текстах вона теж завжди видавалася мені незрозумілою і дивною.

Чи існує двоїна взагалі в сучасному мовленні (передусім усному), чи вона цілковито відмерла? Якщо існує, то можливо існують якісь аудіозаписи, де можна було б почути як вживають/вживали двоїну носії мови?


A:

З офіційного вжитку двоїну було вилучено під час реформи правопису 1933 року. Тому надмірне її використання може бути сприйнято як архаїзм¹.

Менше з тим, існує доволі велика кількість нерегулярних рештків двоїни, які використовуються у повсякденному вжитку.

Окрім того, деякі діалекти української зберегли вживання двоїни — як у письмовій, так і в усній мові.


Типові приклади вживання двоїни у сучасній українській:
  1. числівники: двісті (порівняйте з п'ятсот, шістсот тощо)
  2. наголос²: два бра́ти (порівняйте з усі брати́), дві пі́сні (усі пісні́)
  3. чергування голосної: два си́на (усі сини́)
  4. іменники Жін. та Срд. роду в Наз. та Знх. відмінках дістають закінчення : дві стіні́ (а не стіни́)
    1. Правопис³ 1928 року передбачав, що якщо корінь закінчується на г/к/х, то вона змінюється на з/ц/с: дві руці́, дві нозі́
  5. парні іменники в Орд. відмінку: очима (проста множина очами)
  6. власні іменники (прізвища), які означають сімейство або подружжя: там живуть Петренки́

Зауваження

(1) Очевидно, можна рекомендувати користуватися двоїною у художній літературі і поезії, але уникати її у технічних дописах.

(2) Історично, праслов'янська мова мала окремі форми для:

В українській мові форма «2» розповсюдилася на форму «3/4», і тому іноді буває важко відрізнити одну форму від іншої.

(3) Останнім за часом словником, який визначав офіційний статус двоїни, є Харківський правопис Скрипника (1928).Оригінал цієї публікації знаходиться на Дрімі і вже отримав comment count unavailable коментарів. Приєднуйтеся і коментуйте саме на Дрімі, бо там я, на відміну від ЖЖ і ФБ, відповідаю регулярно, а високодуховний ЖЖ може бути закритим у будь-який момент.

Date: 2017-03-22 11:40 am (UTC)
From: [identity profile] nadozvilli.livejournal.com
на Західній Україні часом вживають

Profile

bytebuster463: (Default)
bytebuster463

April 2017

S M T W T F S
       1
2 3 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 07:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios